Board Blog - Chairman 2019/2020

Een kijkje in het leven van de voorzitter van Asset | Marketing

Een aantal weken terug, terwijl heel Nederland al in de ban van de Covid-19 pandemie was, kwamen wij met ons bestuur tot de conclusie dat het toch echt langzaam tijd werd om alle individuele bestuursblogs te gaan publiceren. Een tegenstrijdig gevoel: aan de ene kant redelijk sentimenteel, aangezien het de officiële start van de afrondende fase van je bestuursjaar is. Toch geeft het aan de andere kant veel voldoening, omdat je terugblikt op de vreugdevolle en leerzame periode die je hebt meegemaakt in de afgelopen paar maanden. In deze blog neem ik jullie mee in mijn beleving van het afgelopen jaar, en streef ik ernaar om op luchtige wijze alle aspecten van een bestuursperiode (als voorzitter) bij Asset | Marketing toe te lichten. Benieuwd? Lees dan snel verder! 

Een bestuursjaar? Bij Asset | Marketing?

In tegenstelling tot de meeste huidige bestuursleden bij Asset | Marketing, stroomde ik al in bij de vereniging toen ik net begon aan mijn tweede jaar in de Bachelor Bedrijfseconomie. Heel eerlijk gezegd, was ik toentertijd simpelweg op zoek naar een plek waar ik nieuwe, gezellige mensen kon ontmoeten, aangezien ik nog volop alle facetten van het studentenleven aan het ontdekken was. Na wat rond te neuzen bij verscheidene verenigingen, maakte ik uiteindelijk een weloverwogen keuze en besloot ik actief te worden bij studievereniging Asset | Marketing. Vanaf het moment dat ik schuifelend de deur binnen trad bij de Vice-Chairman van toentertijd, Tobias Nap (Fappie Nappie), werd ik met open armen ontvangen en voelde ik mij welkom. Deze warme eerst impressie is mij altijd sterk bijgebleven en is in eerste instantie ook een van de drijfveren geweest dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen om te solliciteren bij Asset | Marketing.

Echter, voor dat ik tot de conclusie kwam dat ik een bestuursjaar wilde gaan doen, heb ik lang zitten wikken en wegen. Mijn studententijd vloog voorbij en ik wist eigenlijk wel zeker dat ik nog niet de behoefte had om binnen een jaar de arbeidsmarkt toe te treden. Desondanks, leek een jaar mijn studie op pauze zetten een grote stap die je niet zomaar maakt. Een jaar langer een beroep doen op het studentenleenstelsel in een tijd dat studeren zeker niet goedkoop is, is namelijk niet niks. Na een paar weken twijfelen, werd het echter toch tijd om een keuze te maken toen de sollicitatiedeadline op de loer lag. Om deze keuze op een doordachte wijze te maken, besloot ik alle voor- en nadelen die een bestuursperiode bij Asset | Marketing voor mij in petto zou hebben, te noteren. Spoedig, terwijl ik keek naar een lijst met vele voordelen en eigenlijk 1 enkel overkoepelend nadeel – namelijk de reeds genoemde financiële investering – wist ik dat ik deze kans moest grijpen. Ik realiseerde mij namelijk al snel, dat ik simpelweg nooit meer de mogelijkheid zou krijgen om mijzelf op deze wijze te ontwikkelen. Want, een jaar lang aan het roer staan van een klein bedrijf, waar je fouten kunt en moet maken om te leren, en op deze manier ervaring op doen voor je toekomstige loopbaan in de mooiste fase van je leven, is een ervaring die geen enkele internship, startersfunctie of additionele master kan vervangen.  

Vervolgens was de keuze waar ik mijn bestuursjaar wilde vervullen, namelijk bij Asset | Marketing, snel gemaakt. In mijn optiek, zijn de meest leerzame aspecten van een bestuursjaar de kennismaking met de werkvloer, de mogelijkheid om ingrijpende veranderingen te laten plaatsvinden binnen het beleid van het bedrijf en de aansluitende realistische praktijkervaring die je op deze wijze opdoet. Een functie binnen het bestuur van Asset | Marketing voldeed naar mijn mening aan al deze criteria, maar het voelde eenvoudigweg ook prettig om iets terug te doen voor de vereniging waar ik me altijd had thuis gevoeld. Binnen twee dagen na het opstellen van mijn voor- en nadelen lijst, voltooide ik mijn motivatiebrief, finetunede ik mijn curriculum vitae en stuurde ik beide op om mijn sollicitatie proces in gang te zetten!  

Wat heeft het mij gebracht?

Heel veel plezier. Dit is het korte, doch effectieve antwoord dat ik aan alle vrienden, familieleden en mede Asset | Marketing leden geef wanneer deze vraag wordt gesteld. Dit komt voort uit het feit dat ik simpelweg ontzettend heb genoten van de afgelopen periode, ondanks dat het door het corona-virus momenteel anders tot een einde komt dan ik had gehoopt. Enerzijds, blik ik tevreden terug op de ontwikkeling die ik persoonlijk heb doorgemaakt in de maanden als bestuurslid van Asset | Marketing. Zoals ik reeds heb toegelicht, wilde ik gedurende dit jaar voornamelijk werkvloer ervaring op doen om mijzelf zo goed mogelijk klaar te stomen voor het echte bedrijfsleven na mijn studie. Echter heb ik veel meer dan enkel dat opgestoken van de afgelopen periode. In mijn bestuursperiode als voorzitter ben ik ter illustratie ook geprikkeld om vaak uit mijn comfort zone te stappen, effectief in teamverband te werken, mijn communicatieve vaardigheden door te ontwikkelen en een professionele houding te adapteren wanneer dit naar behoren is. En dit is eerlijk gezegd nog maar een kleine greep uit de verscheidene manieren waarop ik mijzelf in de afgelopen maanden op professioneel vlak heb ontwikkeld en geprofileerd. 

Anderzijds, is uiteraard het gehele sociale aspect van het bestuursjaar simpelweg geweldig om mee te maken. Zoals jullie allen zullen weten, heb ik hier dan ook met volle teugen van genoten. Ondanks dat het bij tijden en wijlen vermoeiend kan zijn om wederom te moeten komen opdraven bij een borrel, zou ik ze achteraf gezien voor geen goud hebben willen missen. Bovendien, zijn het aantal nieuwe vrienden dat je maakt door alle sociale ‘verplichtingen’ onbetaalbaar. Ook, zit zelfs aan dit aspect van een bestuursperiode een leertraject, aangezien je al snel je grenzen identificeert en leert rust te nemen wanneer dit nodig is. Het is één van ‘de’ clichés van een bestuursjaar, maar leren nee zeggen is essentieel. 

Om de vraag ‘wat heeft het mij gebracht?’ definitief te beantwoorden, ben ik voornamelijk erg trots en kijk ik terug met een tevreden gevoel. Dit komt voort uit het feit dat ik gedurende mijn periode in het bestuur bij Asset | Marketing mijzelf op professioneel vlak enorm heb weten te ontwikkelen, terwijl ik tegelijkertijd nog immer met volle teugen van mijn studententijd heb kunnen genieten. 

Voorzitterschap? Wat houdt dat in?
Dit is een vraagstuk dat lastig blijft om te beantwoorden, ondanks het feit dat ik deze functie nu al een paar maanden heb bekleed. Vandaar heb ik deze sectie opgedeeld in een aantal onderdelen.

Overzicht houden
Het eerst dat mij te binnen schiet is dat je de rol van voorzitter als een soort ‘manusje van alles’ moet beschouwen. Als voorzitter ben je degene die het overzicht moet houden voor het team, en je moet dus ten allen tijden goed op de hoogte zijn van de grote verscheidenheid aan taken waar men mee bezig is. Hierbij moet je ook een duidelijke distinctie kunnen maken tussen projecten die essentieel zijn voor op de korte- en de lange termijn, aangezien het jouw taak is om het overzicht te houden over de zaken die nu belangrijk zijn maar je moet ook de continuïteit van de vereniging in je achterhoofd houden. 

Managerial eigenschappen
Ten tweede, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen, uiteindelijk, met hun neus dezelfde kant op staat als er een beslissing wordt gemaakt. Dit betekent dat het jouw taak is om inhoudelijke discussies op een zo’n objectieve mogelijke manier te begeleiden en ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te delen. Interpersoonlijke relaties zijn hierbij essentieel, aangezien iedereen zich in het team op zijn plek moet voelen om conflict op zowel professioneel als persoonlijk vlak te voorkomen. Verscheidene functies hebben ter illustratie verschillende belangen bij bepaalde vraagstukken, en de voorzitter heeft de uitdagende taak om ervoor te zorgen dat iedereen de rode draad in het verhaal blijft zien, namelijk: wat is de beste uitkomst voor ons, als vereniging zijnde.

Ambassadeurschap
Persoonlijk vond ik het hartstikke gaaf dat als voorzitter zijnde, je in contact komt met een grote verscheidenheid aan externe partijen. Het ene moment schuif je aan tafel met de academic director van de Marketing Master-opleidingen, het andere moment mag je alle master studenten toespreken tijdens de program kick-off, vervolgens sluit je aan bij een meeting van de Marketing Associatie Nederland en bovendien vergader je ook nog wekelijks met alle voorzitters van de andere Asset | departementen. Naast het feit dat al deze contactmomenten inhoudelijk super prikkelend zijn omdat je altijd het belang van Asset | Marketing moet vertegenwoordigen, verbeter je bovendien al snel je communicatieve vaardigheden op een professioneel niveau en wordt je constant gepusht om stappen buiten je comfort zone te zetten. 

Asset General
Zoals reeds kort werd benoemd in de vorige alinea, sluiten de voorzitters van elk departement wekelijks bij elkaar aan om de koers van het overkoepelende orgaan van Asset te bespreken. Dit is een aanzienlijk onderdeel van je takenpakket als voorzitter bij Asset | Marketing, aangezien je ook binnen dit orgaan een eigen functie toegediend zult krijgen. Het orgaan van Asset | General is dus als het ware ook een additioneel bestuur waar jij een verscheidenheid aan taken voor vervult. Aan de ene kant is het vervullen van een functie binnen dit bestuur erg leerzaam, aangezien je rekening moet houden met het brede scala aan verschillende belangen en politieke agenda’s van alle departementen. Aan de andere kant, kan het soms erg vermoeiend zijn, aangezien er dus ook met enige regelmatig onenigheid en concurrentie heerst tussen de partijen. 

Algemene taken
Om af te sluiten, is er ook nog een assortiment aan taken die bij iedereen in zijn verantwoordelijkheid pakket terugkeren. Ter illustratie krijgt iedereen de mogelijkheid om een aantal commissies naar keuze te coördineren. Het leiden van deze formele en informele teams is ten eerste erg leerzaam, maar ook erg gezellig door de constante interactie met de leden die betrokken zijn bij deze commissies. Daarnaast is er elke maandag een algemeen bestuursvergadering, die jij als voorzitter mag leiden. Gedurende deze meeting, wordt er uitgebreid teruggeblikt op de afgelopen week, wordt er gekeken welke taken komende tijd opgepakt moeten worden en worden initiatieven voor nieuwe projecten geopperd. Aansluitend is er elke vrijdag een zogenoemde policy sessie, waarin wij als bestuur aan de slag gaan met het beleid dat we gedurende de zomer hebben opgesteld voor het academische jaar. Dit betekent dus ook dat gedurende deze zomervakantie een gloednieuw beleid zal worden opgesteld voor het aankomende jaar. Hartstikke gaaf, aangezien je dan de kans krijgt om de studievereniging de koers te laten varen die jullie als bestuur voor ogen zien! Ten slot, krijgt iedereen de vrijheid om projecten op te pakken die hij of zij leuk vindt om uit te voeren. Ik kijk momenteel ter illustratie samen met Floor en Valentijn in overleg met de universiteit naar een mogelijkheid om studenten te belonen voor het bezoeken van formele evenementen van onze vereniging. 

Meer weten?
Hopelijk na deze vogelvlucht door mijn bestuursjaar en de functie van voorzitter zijn veel vragen omtrent een bestuursperiode beantwoord. Mocht dit het geval zijn, wat houdt je dan nog tegen om binnenkort te solliciteren? Echter er is ook een kans dat je nog steeds twijfelt. Mocht dit het geval zijn, schroom je niet om mij een berichtje te sturen. Dan kunnen we altijd nog een (digitaal) gesprekje inplannen om het over een bestuursperiode bij Asset | Marketing of om over de functie van voorzitter te praten!
WhatsApp nummer: 06-46313293


 

Cookie policy

To offer you a better and more personal experience on our website, we use cookies and similar techniques. By use of these cookies your surfing behavior on our website can be monitored by us and certain third parties.

Accept cookies Change settings